Fámula napálí Mufa a rozloučí se s dětmi.

Studio Kamarád — Fámula napálí Mufa a rozloučí se s dětmi.