Klára vede rozhovor s Tomášem Hanákem.

Studio Kamarád — Klára vede rozhovor s Tomášem Hanákem.