Klára vede rozhovor se soutěžící o Zlatý oříšek diváků ČT, Lenkou Vavříkovou. Lenka se věnuje mažoretkám, výtvarnému umění a hře na housle.

Studio Kamarád — Klára vede rozhovor se soutěžící o Zlatý oříšek diváků ČT, Lenkou Vavříkovou. Lenka se věnuje mažoretkám, výtvarnému umění a hře na housle.