Martin a host Káča Suchá zvou děti na festival Jeden svět na školách a vyhlašují výtvarnou soutěž s cenami z organizace Člověk v tísni .

Studio Kamarád — Martin a host Káča Suchá zvou děti na festival Jeden svět na školách a vyhlašují výtvarnou soutěž s cenami z organizace Člověk v tísni .