Tryskomyška a její film-myšácká soutěž.

Studio Kamarád — Tryskomyška a její film-myšácká soutěž.

Místo na slunci – film z Anifestu