Někňubákovo i-okénko

Studio Kamarád — Někňubákovo i-okénko

Mufa na vlnách internetu ohrožuje strašlivý počítačový pirát ZX ŠPEK RUM Z.