Klára ohodnotí šouparádu a předá slovo Jůhelákům.

Studio Kamarád — Klára ohodnotí šouparádu a předá slovo Jůhelákům.