Soutěž

Zprávičky — Soutěž

Minule jsme se vás ptali, komu je určena Linka bezpečí na čísle 116 111. Uhodl ten, kdo napsal, že dětem a mladistvým, což bylo za C. Kdo to nestihl nebo nevěděl, může zkusit štěstí nanovo: — Když vás někdo začne otravovat na internetu nebo mobilem a zesměšňuje vás nebo zastrašuje, existuje pro to jeden odborný výraz. Jaký? — A) kyberšikana — B) kybernetika — C) kyberteror