Brzoránošou by mohla pokračovat, kdyby dřímající pan Mrákota nezabloudil ve studiu.

Studio Kamarád — Brzoránošou by mohla pokračovat, kdyby dřímající pan Mrákota nezabloudil ve studiu.