Muf při svých zlobišárnách nastydl a rozhoduje se další nechat na lepší počasí.

Studio Kamarád — Muf při svých zlobišárnách nastydl a rozhoduje se další nechat na lepší počasí.