Tryskáček z Polapilových štaflí krmí ptáčka v budce, což nebyl šťastný nápad.

Studio Kamarád — Tryskáček z Polapilových štaflí krmí ptáčka v budce, což nebyl šťastný nápad.