Keltský telegraf

Tamtam — Keltský telegraf

O sobotní noci Keltové vyšlou svůj magický světelný signál z různých kopců v zemi.