Mendelovo muzeum

Tamtam — Mendelovo muzeum

V Augustiniánském opatství na Starém Brně můžete díky panu Mendelovi nahlédnout až do jádra buněk.