Hele by se rádo stalo básníkem.

Studio Kamarád — Hele by se rádo stalo básníkem.