Tryskomyšky a Muf si zpívají myšílenou písničku o hradě Sejraštejn.

Studio Kamarád — Tryskomyšky a Muf si zpívají myšílenou písničku o hradě Sejraštejn.