Nový Bor - Sklářské muzeum

Tamtam — Nový Bor - Sklářské muzeum

Fascinující ukázky sklářského mistrovství uvidíte v Novotný Glass Museu v Novém Boru.