Příbram – Havířské šprýmování

Tamtam — Příbram – Havířské šprýmování

V příbramském skanzenu Březové hory dnes oslavíte hned dva svátky a k tomu si užijte trochu hornického šprýmování.