Rýmy a šprýmy

Ty Brďo! — Rýmy a šprýmy

Rýmy a šprýmy