The Clash – Should I Stay Or Should I Go?

Rytmix — The Clash – Should I Stay Or Should I Go?

V sestavě dnešního dílu se střídá vojenský pochod s rebelantským tancem zvaným pogo. Jak je to možné? Jednoduše. Dnes totiž tančíme s legendární punkovou kapelou The Clash a v punku je přece možné cokoliv. A v Rytmixu jakbysmet. Tak vstávat a tančit!