Volkova pohádka

Betlémské pohádky — Volkova pohádka

Pohádka o dvou osamocených bytostech, které rozdaly sílu a bohatství svých laskavých srdcí, aby je osud nakonec odměnil nalezením cesty k sobě navzájem.