1. 3. 2024

Cvičky pana Hudbičky — 1. 3. 2024

Byla jednou jedna smutná harfa a ta nechtěla hrát. Ani harfenistka si s ní nevěděla rady, a tak přišla za panem Hudbičkou, aby ji pomohl… Děti, jestlipak vůbec víte, jak taková harfa vypadá a jak hraje? Děti si s panem Hudbičkou zařádí a u toho se pokusí přijít na to, copak harfu rozladilo a rozesmutnilo, že nevydá ani tón. Pomůžete nám rozlousknout tento zapeklitý případ, aby nám harfenistka na tento nádherný hudební nástroj mohla přece jen zahrát?