27. 2. 2024

Cvičky pana Hudbičky — 27. 2. 2024

Slyšíte to, děti? Všude kolem je plno zvuků, těch známých, jako jsou třeba kroky, bouchání dveří, auta, tramvaje, ale i těch zvláštních, které třeba ještě neznáte. A taky možná nevíte, že každý takový zvuk dokonce může být i hudbou. To stejné si řekl i pan skladatel Leroy Anderson a napsal skladbu pro orchestr a psací stroj The Typewriter. A co si řekne pan Hudbička? No přece, když jde na psací stroj hrát s orchestrem, proč by nešlo i takové ťukání do psacího stroje zacvičit?