31. 5. 2021

Cvičky pana Hudbičky — 31. 5. 2021

Řekli byste, že helma, boty a prkno na lyžování vypadají jako rytířská zbroj? Panu Hudbičkovi, který k dětem připutoval z dávných časů a učí je cvičení na vážnou hudbu, tak snowboard připadá. A když už prkýnko na sníh u dětí v pokojíčku objevil, chce si ho také vyzkoušet! Přivolá skladatele Antonia Vivaldiho, který jim skladbou Čtvero ročních dob sníh přičaruje. Jak si děti na hudbu o zimě, vánici a rozmrzání u krbu zařádí? A podaří se panu Hudbičkovi zdolat zasněžený svah?