Až do rána

Exit 316 - Mise — Až do rána

Markéta s Katkou a jejich partneři odjedou na lyžařský víkend do horského střediska. Je zcela zřejmé, že Katka s Vaškem mají jediný cíl; hned si také zařídí, aby zůstali na pokoji spolu. Tím ale stráví ve druhé místnosti společnou noc také Markéta s Davidem. Jejich známost je ještě poměrně čerstvá; když se navíc objeví i další, nečekané okolnosti, jejich zážitek se celkem pochopitelně vyvine poněkud odlišně. O své životní zkušenosti vypráví dívka, která propadla internetové pornografii.