Malé velké finále

Exit 316 - Mise — Malé velké finále

Nastal čas maturit. Markétu prověřuje nejen zkušební komise, ale i anděl Kryštof. Jestliže se školní komise ptá po Markétiných znalostech a dovednostech, Kryštof se zajímá o její srdce. Dokáže Markéta vnímat starosti druhých, nebo půjde jen za vlastním prospěchem a potěšením? A hlavně: Dovede už reálně zhodnotit vlastní možnosti a síly? Bude ještě chtít dětským způsobem zvládat všechno sama, nebo dokáže počítat s pomocí shůry? — Svoji motivaci k dobrému životu představí Česká mis 2008 Eliška Bučková.