3:16 zemřel

Exit 316 - Mise — 3:16 zemřel

Markétin bratr Michal dosáhne na dno svých možností a sil; závislost vítězí. Jenže je tu ještě Markéta, které její bratr není lhostejný, navzdory všemu zlému, s čím se v jeho životě už potkala. To je něco, co Desmon nikdy nepochopí, soucit, milosrdenství a vzájemná lidská pomoc přesahují jeho chápání. — O své životní zkušenosti vypráví dívka, která se také dostala až na konec svých sil, nebo si to alespoň myslela. Naštěstí jí její čin, který měl být tím posledním, nevyšel.