Kdopak to zvoní?

Exit 316 - Mise — Kdopak to zvoní?

Co rozhoduje o přijatelnosti člověka, kterého potkáte? Někdy stojí za to se zamyslet nad důvody vlastních pocitů. Možná špatná zkušenost s někým v minulosti - ale dá přenášet na ostatní lidi, byť jsou podobní? A co když jde o někoho, koho jsme dobře znali, komu jsme důvěřovali? Kolik podnětů potřebujeme, abychom získali pocit, že se úplně změnil? Že už je všechno ztraceno? Lidský strach má velkou sílu, ale mířit příliš neumí. Zvláště v situacích, kdy selhávají nejbližší lidé, se člověk potřebuje o někoho opřít. V osamění se takové věci těžko snášejí. O své zkušenosti z podobných situací vyprávějí dva rodní bratři ze skupiny Dizmas.