Alergie

S Hurvínkem za lékařem — Alergie

Hurvínek s Martinem se vydali na výlet. V lese se hladový Hurvínek úskokem zmocní společné svačiny, ale když ho pak rozzlobený Martin opustí a Hurvínek pod stromem usne, špatné svědomí přivolá těžké sny. Les je rázem plný trpaslíků a z Hurvínka se stává Kejchal. Když se pak Martin vrátí a Hurvínek se mu omluví, Martin mu odpustí a věnuje mu dárek, ale kýchání zůstává. Je třeba jít k lékaři, ohlásila se alergie.