Vady řeči

S Hurvínkem za lékařem — Vady řeči

Někdo se naučí mluvit rychle a správně. Jinému trvá dlouho, než zvládne některé hlásky. Někteří kluci a holky mají potíže s tím, že nemluví příliš plynule. Martin s Hurvínkem se proto podívají za odborníkem, kterému se říká logoped. Ten pomáhá podobné vady řeči odstraňovat. Vysvětlí dětem, jak takové učení probíhá a že má-li někdo potíže s výslovností, stojí návštěva u logopeda rozhodně za to.