Rozsudek

My všichni školou povinní — Rozsudek

Na školu přichází nová učitelka Andrea Hladíková. Právě v tento den dojde ke zhroucení učitelky Hajské, které je důsledkem jejího dlouhodobého nedobrého psychického stavu.