Návrat

My všichni školou povinní — Návrat

Jitku (J. Janatová) mrzí rozchod s Lubošem (Z. Honzík). Jokl (V. Brabec) pokračuje ve svých útocích na bývalou ženu, ale po rozhovoru s Helenou Olivovou (J. Šulcová) je ve svém odhodlání zviklán. Konečně pochopí, že jeho nová žena chce, aby se tímto způsobem definitivně rozešel se svou bývalou rodinou. Andrea Hladíková (J. Jurištová) se snaží ustaraného Michala (M. Vladyka) rozptýlit, ale urazí se, když Michal na schůzce s ní nedokáže mluvit o ničem jiném než o škole. Hladíková předstírá úraz, aby nemusela jet s Michalem a osmou třídou na hory a ředitelka rozhodne, že pedagogický dozor na horách zajistí Jana (V. Žilková). Na horách se Jana s Michalem znovu sblíží. Nedaleko místa, kde je osmá třída na výcviku, žije učitel Lamač (J. Sovák), kterého Michal s dětmi navštíví. Při té příležitosti vyjde najevo, že Lamačová (B. Bohdanová) Michalovy dopisy manželovi zatajila.