Třídní učitel

My všichni školou povinní — Třídní učitel

Učitel Lamač (J. Sovák) musí po rozsáhlém srdečním infarktu odejít do invalidního důchodu a Michal (M. Vladyka) se stává třídním učitelem osmé třídy. Ředitelce Martínkové (V. Galatíková) dělá starost psychický stav učitelky Hajské (G. Vránová) a snaží se proniknout do jejích problémů. Pedagogicko-psychologická poradna doporučila přeřadit Jirku Olivu (M. Šimáček) do vyrovnávací třídy. Při zjišťování rodinné anamnézy vyšlo najevo, že Olivovi chlapce adoptovali. Jitka (J. Janatová) se sbližuje s Lubošem Olivou (Z. Honzík), ale žárlí, když se Luboš věnuje Aleně Hajské (M. Kvasničková). Marie Joklová (J. Bohdalová) připravuje děti na příchod svého nového partnera. Jednání mezi Karlem Hrdinou (K. Augusta) a Stavebním podnikem pokračuje. Hrdinův spor se vyvíjí v jeho neprospěch, což se promítá i do vztahů spolužáků Pepíka Hrdiny a Jirky Olivy…