Rozchod

My všichni školou povinní — Rozchod

Jana (V. Žilková) se rozešla s Michalem (M. Vladyka) a ten to těžce nese. Snaží se o sblížení s Ajkou (M. Fišerová), ale ta už přítele má. Jana naopak našla oporu v Alešovi (A. Pyško). Uspořádali spolu pro děti výlet do přírody s bohatým programem. Učitelka Hajská (G. Vránová) navrhuje přeřazení Jirky Olivy (M. Šimáček) do vyrovnávací třídy. Ředitelka Martínková (V. Galatíková) si však nejdříve vyžádá jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Doktor Oliva (J. Bartoška) projednává pracovněprávní spor Karla Hrdiny (K. Augusta) proti Stavebnímu podniku. Zároveň si uvědomuje, že časté rozhovory s ním mají pro kolegyni Olgou Brechtovou (E. Hudečková) zřejmě hlubší význam. A Lamačova (J. Sovák) srdeční choroba se znovu přihlásila...