Výprava do minula

Návštěvníci — Výprava do minula

Přípravě expedice je věnována publicita a péče. Akademik Richard se nemůže dočkat, až se sejde s Adamem Bernauem, jehož vědecké dílo zná zpaměti. Ostatní by ale raději od účasti na výletu upustili.