Země roku 2484

Návštěvníci — Země roku 2484

Je rok 2484 a počítač CML signalizuje přelet tělesa, který může mít katastrofální následky. Do našeho století se vydává expedice, aby tu našla sešity Adama Bernaua a zachránila život na planetě.