Poezie

Múzárium aneb Všechny múzy světa — Poezie

Dnes Zora Jandová představí poezii a textování písniček.