Matematika

UčíTelka — Matematika

... když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT. Režie J. Fronc