Špion nebo kamarád?

Datová Lhota — Špion nebo kamarád?

Animovaný seriál, který děti seznamuje se světem počítačů, mobilů a internetu