Voňavé obrazy

Skobičiny — Voňavé obrazy

V šestnáctidílném animovaném seriálu dostaneme odpovědi na otázky, které napadají v galerii snad všechny děti: Co mám hledat na obrazech, na kterých není nic poznat? Musí být umění tak divné? Proč malují umělci zrovna tohle, jak je to napadlo? Je každý obraz umění, i když se mi třeba nelíbí? — Přitom si prohlédneme známá i méně známá díla ze sbírek galerií České republiky od známých českých výtvarníků – od Antonína Slavíčka a Jakuba Schikanedera, přes Václava Špálu a Vladimíra Boudníka až ke Krištofu Kinterovi. A také se jen tak mimochodem dozvíme mnohé o výtvarných slozích, žánrech či technikách. Ale co je nejdůležitější, naučíme se na obrazy dívat! — V galerii žijí Skobička (holka, které záleží na tom, jaký obraz na ní visí a jestli jí sluší) a Hřebík (ostrý kluk, kterému se jen tak něco nelíbí). Visí na nich umělecká díla, se kterými si ani jeden neví úplně rady. Stejně jako děti se ptají, co to vůbec je? A proč to vypadá zrovna takhle?! — Naštěstí je s nimi v galerii také pan Žárovka, který mnohé ví a rád to ostatním “osvětlí”. — A pak je tu Moucha. Všude byla, na všechno má názor. Létá sem a tam a vnáší do vybraného galerijního světa humor svým naivně neuctivým přístupem. — Tihle čtyři pokaždé podrobí umělecká díla bedlivému zkoumání a během jejich vtipných rozhovorů se o výtvarném umění a konkrétních umělcích a jejich dílech dozvíme spoustu zajímavého. — V tomto dílu si ujasníme, zda reklama může být umění. Každá ne, samozřejmě, ale reklamy Zdeňka Rykra si nakonec našly cestu z obalu na čokoládu až do galerie. — Dnes mají v galerii všichni jaksi silné vjemy –Skobička se olizuje a Hřebík si zacpává nos. Příčinou jsou díla, která na nich visí: podobizna malíře s olejovými barvami (odtud ten pach) a obrázek černouška s koflíkem horkého nápoje (odtud ta vůně). Ač velmi rozdílné vzhledem i účelem – jde o autoportrét Vlastní podobizna se štětcem a paletou a reklamní obrázek pro čokoládu Kofila – jsou obě díla téhož malíře Zdeňka Rykra. Jestlipak by to byl čekal, když maloval svůj portrét, že se nakonec do galerie dostane stejně jako práce pro čokoládovou firmu?