Za komínem

KARAOKE čtení — Za komínem

Šestnáctidílný cyklus hravým způsobem rozvíjí u dětí čtenářské schopnosti. Je určen pro děti přibližně ze třetích tříd, které již číst umějí, ale potřebují své dovednosti procvičit, upevnit a rozvinout. Malí čtenáři se prostřednictvím hlasitého čtení naučí správně intonovat, orientovat se v textu, osvojí si správné mluvní tempo a rozšíří si slovní zásobu. — V jednotlivých dílech čteme krátké texty z knihy Aloise Mikulky Dvanáct usmívajících se ježibab a zároveň je sledujeme na obrazovce ve stylu karaoke – zvýrazňujeme postupně po slovech přesně to, co právě slyšíme číst. Když se v textu objeví neznámé nebo komplikované slovo, zastavíme se u něj a dovysvětlíme si ho na konci dílu vtipnou animací a kontaktním komentářem. — Šestnáct dílů Karaoke čtení namluvilo celkem osm herců (Ivana Chýlková, David Prachař, Linda Rybová, Hana Vagnerová, Jan Maxián, Martin Písařík, Hanuš Bor, Viktor Dvořák). Režisérkou a animátorkou pořadu je Maria Procházková, autorka řady pořadů ČT :D (např. Když se řekne naše země, LOGOhrátky). — Hlavním cílem pořadu je naučit děti správně číst a povzbudit jejich zájem o čtení jako takové. Karaoke čtení jim ukáže, že to může být zábava a zároveň velké dobrodružství na celý život.