… zakládá pěvecký sbor netopejrů

Jezevec Chrujda — … zakládá pěvecký sbor netopejrů