Mitzi a Maus si hrají na zvířata

Němčina s Mitzi a Maus — Mitzi a Maus si hrají na zvířata

Kočka Mitzi a její kamarádka myška Maus seznamují děti se základy němčiny. Kurs má 26 dílů a na jeho konci by děti měly porozumět jednoduchým frázím, které se týkají jejich bezprostředního života (úroveň A1-1). Mitzi a Maus mluví pouze německy a hlasy jim propůjčily rodilé mluvčí. Význam slovíček a frází si děti odvozují z kontextu a názorné obrazové složky, tedy stejně jako při učení mateřského jazyka. — V prvním díle si Mitzi a Maus hrají na zvířata a naučí vás tato slovíčka: — das Pferd - kůň, mn. č. die Pferde — der Fisch – ryba, mn. č. die Fische — der Hund – pes, mn. č. die Hunde — die Katze – kočka, mn.č. die Katzen — die Maus – myš, mn.č. die Mäuse — Wer bist du? – Kdo jsi? — ich bin – já jsem — du bist – ty jsi — das Tier – zvíře, mn. č. die Tiere