Mitzi a Maus si hrají na zvířata

Němčina s Mitzi a Maus — Mitzi a Maus si hrají na zvířata

Kočka Mitzi a její kamarádka myška Maus seznamují děti se základy němčiny. Kurs má 26 dílů a na jeho konci by děti měly porozumět jednoduchým frázím, které se týkají jejich bezprostředního života (úroveň A1-1). Mitzi a Maus mluví pouze německy a hlasy jim propůjčily rodilé mluvčí. Význam slovíček a frází si děti odvozují z kontextu a názorné obrazové složky, tedy stejně jako při učení mateřského jazyka. V prvním díle si Mitzi a Maus hrají na zvířata a naučí vás mimo jiné pár slovíček ze zvířecí říše.