Dračí příběh ze staré Prahy

Dračí pohádky — Dračí příběh ze staré Prahy

Strážník Choděra našel ve Vojtěšské ulici v Praze veliké vejce, ze kterého se v teple strážnice vylíhnul velmi žravý drak, který zdevastoval celou kancelář. Dráčete bylo nutné se zbavit, ale žádná organizace pečující o mláďata zvířecí či lidská ho do své péče přijmout nechtěla. Drak, kterého nikdo nechtěl, smutkem chřadl. Nakonec se ho ujal hodný pan Trutina. Chovat ale draka v Praze je obtížné, a tak panu Trutinovi, který svého draka miloval, nastaly těžké časy...