Srbsko

Cestohrátky — Srbsko

Proč mají v srbských horách zlatavá rána? Jak se dá skamarádit se zdejšími majestátnými supy a jak místní lidé zachraňují tento ohrožený druh ptáků? Jak Srbové po zimě vítají vracející se čápi, proč podle nich právě čápi milují děti a jak se tito štíhlí bílí krasavci s dlouhými zobáky umějí smát? Při putování po srbské části Balkánského poloostrova zjistíme, že srbština a čeština mají mnohé společné, vykonáme objevnou plavbu po Dunaji, oslavíme se Srby vánoce podle jejich tradice a poslechneme si oblíbenou srbskou hudbu, s níž je neodmyslitelně spojený i jeden ryze český hudební nástroj.