Výlov rybníka

S Jakubem v přírodě — Výlov rybníka

„Dnešní děti ovládají dokonale počítače, virtuální svět i jiné moderní technologie. Mnozí dospělí pak hlasitě tvrdí, že děti nemají zájem o přírodu. S tímto tvrzením nemohu souhlasit. Ba naopak. Je to chyba právě rodičů, kteří svým dětem nevěnují v chaotické době dostatečnou pozornost a čas svých dětí vyplňují tou nejsnadnější cestou. Televize, počítače, videohry…,“ říká Jakub Vágner, známý sportovní rybář a držitel mnoha rekordních úlovků. A tak tentokrát vezme Jakub Vágner na dobrodružnou expedici i děti. Lvíček a Anička projdou s Jakubem nádherná místa české přírody a učí se tu přežít, poznávají krajinu, rostliny i zvířata. Jakub děti zavede i za svými přáteli, každý z nich umí něco zajímavého, co si děti budou moci také vyzkoušet. A samozřejmě také na každém výletě společně uloví rybu. — První série výletů do přírody s dobrodruhem a rybářem Jakubem Vágnerem tímto dílem končí. Lvíček s Aničkou si odnášejí spoustu zážitků - naučili se přežít v přírodě, ulovit rybu, všímat si kamenů i stromů, přesvědčili se, že umějí něco vyrobit vlastníma rukama. V závěrečném díle se stanou svědky velkolepého výlovu rybníku a nakonec budou ve zvláštním rituálu pasováni na skutečné rybáře.