Makedonie

Cestohrátky — Makedonie

Pravoslavní Makedonci slaví Vánoce až v lednu. Jde o svátky plné tradic a setkávání. Jejich symbolem jsou zde noční vánoční táboráky a následně ranní koleda, na kterou chodí děti o štědrém dnu. Silvestrovské oslavy se tady jmenují Vasilica a během nich je možné v ulicích potkávat i bájné bytosti, které se jmenují džolomary. Podle tradice musejí být džolomary hodně hlučné. Hlomozem svých zvonců totiž odhánějí zlé síly, které si lidé obvykle se zimním obdobím vždy spojovali. Džolomary dnes při oslavách reprezentují lidé v maskách se začerněnými obličeji. Masky ale provázejí i příchod nového roku, který je zde spojován s karnevalem. Ten největší pořádá vesnice Vevčany a trvá celé tři dny. Makedonie se pyšní krásnou přírodou a vysokými horami s oblíbenými lyžařskými středisky. Jde o vnitrozemský stát, který nemá moře, snad i proto Makedonci alespoň nazývají své největší jezero jako Ochridské moře. Hlavním a největším městem země je Skopje, které láká návštěvníky zejména svou starobylou zástavbou v podobě Tureckého starého města, starobylými a vzácnými mešitami či památkami z doby římské, byzantské či osmanské říše.