Rumunsko

Cestohrátky — Rumunsko

Tajuplné pohoří Karpat nabízí spoustu dobrodružných výletů, při nichž často narazíme na místní farmáře chovající stáda ovcí zvaných curkany. Ve zdejších horách můžeme ale stále potkat i nebezpečné šelmy, jako jsou vlci nebo medvědi. A na silnicích můžeme míjet nejen auta, ale i staré povozy, anebo oslíky, kteří místním lidem pomáhají nést různé náklady. Jak se zde na venkově, který jako by vzdoroval moderní době, dodržují prastaré tradice? Jak Rumuni nejraději slaví třeba Velikonoce? Co dobrého na jejich oslavách jedí a jak se tady zdobí vajíčka? Jakým zvukem vítají zdejší jaro čápi, když se do vesnic vrátí ze svých zimovišť? A co vše dokážou vykouzlit ze dřeva místní řezbáři?