Mexiko

Cestohrátky — Mexiko

Na území dnešního středoamerického Mexika žily původně tajemné vyspělé civilizace, po nichž do dnešních dní archeologové stále nacházejí pozůstatky velkolepých měst a jejich kultury, rituálních předmětů anebo podivuhodných staveb, jakými jsou například mexické pyramidy. Španělé si toto území podmanili před pěti sty lety. Mnoho původních indiánských obyvatel zemřelo a ti, co přežili, zaplatili svým původním způsobem života. Přesto však dobyvatelé nezničili vše. Které zvyky se podařilo potomkům původních obyvatel dochovat? A co díky nim poznaly a dokonce převzaly ostatní národy a v současnosti využívají po celém světě? Jak začaly příběhy o orchidejích, vanilce či kakau, ale také o bramborách a kukuřici, které dnes považujeme za své i v naší zemi?