Bombaj

Cestohrátky — Bombaj

Bombaj je šestým největším městem na světě, kypí životem a hýří barvami, ačkoliv ještě před 400 lety se na tomto místě rozprostíraly jen palmové háje, močály a rybářské chýše rozeseté po sedmi ostrovech. Dnes tu pulzují životy 16ti milionů obyvatel. Od roku 1534 toto území ovládali Portugalci, kteří mu dali i jméno – Bom Bahai, tedy „dobrý záliv“. A za dobrý ho považovali po Portugalcích i Britové. V roce 1720 byly zasypány průlivy mezi ostrovy a pevninou a město tak mohlo začít směle růst. Nezávislost na Britech získalo až v roce 1947, kdy už představovalo významné velkoměsto s přístavem prvořadého významu. Dnes návštěvníky vítá směsicí vůní, neustálým hlukem, dopravním chaosem a všudypřítomnou hudbou. Navštívíme zde snad největší prádelnu na světě, kde pracují jen muži, podíváme se na městskou slavobránu, které se říká Brána do Indie, prohlédneme si rybí trh a s místními kluky si zahrajeme kriket.