Etiopie

Cestohrátky — Etiopie

Jedna z nejchudších zemí světa, která se až na jednu výjimku nikdy nedala porobit a kterou Řekové nazvali Zemí opálených tváří. Etiopie. Tady dosahuje náhorní plošina výšky až 3000 metrů nad mořem a je střídána hlubokými roklemi, říčkami i jezery. Přírodní bohatství reprezentují lvi, leopardi, hroši, opice či žirafy, ale také orná půda, na níž pracují místní obyvatelé. Tak jako před mnoha lety - stále s pomocí zvířat, anebo jednoduchých nástrojů. Etiopie je však také bohatá na historické památky: právě zde byl objeven předchůdce člověka australopithecus, dochovaly se tu starobylé chrámy v Aksumu a právě místní chrám údajně střeží i bájnou Archu úmluvy. Za etiopským dobrodružstvím se vydáme v botách vyráběných z pneumatik, půjdeme za tradičními kováři, loďaři, včelaři i hrnčíři, ochutnáme místní výbornou kávu a také nakrmíme hyeny.